Algemene voorwaarden 

 

Witgoed Herstel Service versie 1.7

 

Onderstaande voorwaarden gelden tussen Witgoed Herstel Service en de klant.

Wanneer een reparatie is uitgevoerd door een Witgoedpartner gelden de onderstaande voorwaarden NIET.

 

 

Artikel 1 Termen

Klant: de wederpartij – particulier/zakelijk die gebruik maakt van de diensten – van Witgoed Herstel Service die een reparatieverzoek heeft aangevraagd

Witgoed Herstel Service: Witgoed bedrijf die dienst verleend om defecte witgoed apparaten te herstellen voor de klant. Witgoed Herstel Service werkt met eigen monteur(s) als met witgoed partners.

Witgoedpartner: Extern witgoedbedrijf met eigen monteurs en eigen voorwaarden.

Reparatie verzoek: een verzoek van de klant tot het doen van een reparatie van een kapot witgoed apparaat.

 

Artikel 2 Reparatie verzoek

 

De klant kan een reparatie verzoek aanvragen via het aanvraagformulier op de website, of telefonisch een reparatie afspraak inplannen. Telefonisch kan er vrijwel direct een afspraak ingepland worden met de planning. Bij het maken van een afspraak geeft de klant aan welk soort witgoed apparaat een defect bevat. Samen met de planning van Witgoed Herstel Service zal de reparatie afspraak ingepland worden. De afspraak wordt telefonisch bevestigd door zowel de klant als de planning. 

 

Wanneer een reparatie afspraak ingepland dient te worden door een van onze witgoed partners dan zal de planning uw gegevens doorzetten naar de desbetreffende witgoedpartner. Zij nemen dan zelf contact met u op, voor het maken van een afspraak. Alle verdere communicatie gaat dan ook verder met hun.

 

Artikel 3 Tarieven

U betaalt bij ons geen voorrijkosten. Wij hanteren een all-in tarief van € 69,- (inclusief btw),  voor de volledige diagnose en eerste 15 minuten reparatie. Indien er eventueel een langere reparatietijd nodig is, wordt er € 24,50 per 15 min (inclusief btw) in rekening gebracht. 

 

Artikel 4 Reparatie en onderdelen

 

4.1 Reparatie zonder vervanging van onderdelen. 

Onze monteurs proberen altijd om de reparatie binnen 15 minuten af te ronden. Wanneer de monteur de reparatie binnen 15 minuten af heeft, betaalt de klant alleen het all-in tarief van € 69,. Wanneer er toch een langere reparatietijd nodig is, wordt er € 24,50 per 15 min (inclusief btw) bij het all-in tarief berekend. 

4.1 Reparatie met vervangingsonderdelen. 

Vervangende onderdelen komen de kosten altijd apart in rekening. Voor de reparatie wordt er altijd nieuwe en originele onderdelen besteld direct bij de leverancier. Indien deze onderdelen moeten worden besteld, zal de prijs worden vastgesteld aan de hand van de productsoort en het merk van het vervangende onderdeel. Witgoed Herstel Service is niet aansprakelijk voor de tijdsduur waarbinnen het onderdeel wordt geleverd. Witgoed Herstel Service neemt contact met u op zodra het onderdeel in ons magazijn binnenkomt, om de vervolgafspraak in te plannen. Bestelde onderdelen zijn apparaat- en merk specifiek en kunnen niet worden geannuleerd. 

 

Artikel 5 Annuleren

 

Annuleren eerste afspraak

Kosteloos annuleren kan tot 72 uur voor aanvang van de dag waarop de reparatie plaatsvindt. Bij annulering minder dan 72 uur van tevoren wordt er €25,- in rekening gebracht en bij annulering minder dan 24 uur van tevoren worden de kosten van € 69,- volledig in rekening gebracht. Betaling van de annulering vindt plaats via een Tikkie link, die u ontvangt via WhatsApp of SMS. Indien u niet per tikkie wenst te betalen kunnen wij ons rekeningnummer geven. U dient de annulering binnen 72 uur over te maken. Wanneer het bedrag niet binnen 72 uur bij ons op de rekening staat, wordt er €25,- extra in rekening gebracht. Wanneer het dan na 48 uur niet betaald wordt, gaan wij over tot incasso. Alle gemaakte kosten komen dan ook voor uw eigen rekening. 

 

Annuleren vervolgafspraak

Indien een klant een vervolgafspraak annuleert en er een vooruitbetaling plaatsgevonden heeft, verliest de klant zijn of haar volledige vooruitbetaling. 

 

Artikel 6 NO SHOW

Wanneer de klant niet op de afgesproken tijdsblok, datum en adres aanwezig is wordt er € 69,- in rekening gebracht vanwege no-show. Was u wel aanwezig maar hoorde u bijvoorbeeld de deurbel niet? Onze monteurs of planning zullen altijd ook telefonisch contact met u proberen op te nemen op het nummer wat u tijdens het maken van uw afspraak heeft doorgegeven. Betaling van de NO SHOW vindt plaats via een Tikkie link, die u ontvangt via WhatsApp of SMS. Indien u niet per tikkie wenst te betalen kunnen wij ons rekeningnummer geven. U dient de NO SHOW binnen 72 uur over te maken. Wanneer het bedrag niet binnen 72 uur bij ons op de rekening staat, wordt er €25,- extra in rekening gebracht. Wanneer het dan na 48 uur niet betaald wordt, gaan wij over tot incasso. Alle gemaakte kosten komen dan ook voor uw eigen rekening. 

 

Artikel 7 Werkbon 

Na de reparatie ontvangt de klant een werkbon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen. De werkbon bevat daarnaast de te bestellen onderdelen en de prijs wat is afgerekend en eventueel nog het te betalen bedrag wat betaald dient te worden na een vervolgafspraak. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Witgoed Herstel Service is aansprakelijk voor schade aan het product, indien deze is veroorzaakt door de monteur tijdens de reparatie afspraak. 

Witgoed Herstel Service is echter niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een omstandigheid die niet te rekenen is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Witgoed Herstel Service is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade. 

 

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Witgoed Herstel Service beperkt tot een bedrag van maximaal €500,- .

 

Er is een hele kleine kans dat andere onderdelen die kapot waren voor reparatie meer beschadigd raken door de reparatie. Hiervoor is Witgoed Herstel Service niet aansprakelijk. 

 

Artikel 9 Garanties

 

Garantie op Reparatie 

Bij een reparatie zonder gebruik van onderdelen geeft Witgoed Herstel Service 3 maanden garantie op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment dat de monteur het apparaat heeft gerepareerd. Op schoonmaak- cq onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan apparaten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 

 

Hetzelfde probleem binnen 3 maanden na reparatie: Binnen 3 maanden na de reparatie doet zich hetzelfde probleem voor. Dit valt binnen de garantieperiode van 3 maanden. De klant maakt een nieuwe afspraak met de monteur, die het probleem kosteloos zal repareren. De klant dient ten alle tijden de werkbon goed te bewaren en dit bij de afspraak aan de monteur te laten zien. De garantie vervalt als er geen werkbon aanwezig is.

 

Nieuw probleem binnen 3 maanden na reparatie: Binnen 3 maanden na de reparatie doet zich wederom een probleem voor. De Klant maakt een afspraak met de Monteur, die constateert dat het om een nieuw probleem gaat. Dit valt niet onder de garantie en daarom zal opnieuw € 69,- voor diagnose en 15 minuten reparatietijd in rekening worden gebracht, en eventueel extra arbeidskosten per kwartier a € 24,50.

 

Hetzelfde probleem buiten de garantieperiode van 3 maanden: Indien hetzelfde probleem zich buiten de garantieperiode van 3 maanden voordoet dient de Klant opnieuw € 69,- voor diagnose en 15 minuten reparatietijd in rekening worden gebracht, en eventueel extra arbeidskosten per kwartier a € 24,50.

 

Garantie op Onderdelen 

Witgoed Herstel Service geeft 1 jaar garantie op nieuwe onderdelen die door Witgoed Herstel Service zijn geleverd. Onderdelen die binnen dat jaar defect gaan, zullen kosteloos worden vervangen. Onderdelen die na dit jaar defect gaan, vallen buiten de garantietermijn. Bij reparatie hiervan worden alle kosten (startkosten, eventuele extra arbeidskosten en nieuwe onderdelen) opnieuw in rekening gebracht. 

 

Vervolgafspraak

Overeenkomstig artikel 9 komt de monteur opnieuw langs wanneer binnen 3 maanden na afgifte van het gerepareerde apparaat dezelfde klachten terugkeren. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de Klant doorberekend. 

 

Binnen de garantietermijn komt de monteur maximaal drie keer terug om het probleem te verhelpen. Indien het probleem de derde keer nog niet kan worden verholpen, dan zal het betaalde bedrag 75% worden gerestitueerd aan de klant. 

 

Artikel 10 Klachten

Binnen zeven dagen na de reparatie kan de klant de klacht indienen, dit kan door gebruik te maken van het klachtenformulier wat op de website beschikbaar is, Witgoed Herstel Service zal ten alle tijden proberen om samen met u tot een passende oplossing te komen.

 

Klachten met betrekking tot de reparatie 

Als de klant niet tevreden is over de reparatie, dan dient hij dit binnen zeven dagen per klachtenformulier, wat te vinden is op de website, aan te geven. Indien Witgoed Herstel Service meent dat de reparatie op de juiste wijze is uitgevoerd, dan staat het de klant vrij om – in overleg met Witgoed Herstel Service- maar wel op eigen kosten, een externe deskundige in te schakelen. Indien deze externe partij tot de conclusie komt dat de reparatie niet op de juiste wijze is geschied, dan wordt het volledige bedrag wat betaald is aan Witgoed Herstel Service volledig gerestitueerd.  Indien de reparatie wel op de juiste wijze is geschied, komen deze kosten voor rekening van de klant. 

 

Klachten met betrekking tot de levertijd 

De levertijd van een onderdeel kan nooit worden gegarandeerd, omdat wij afhankelijk zijn van derde partijen voor de levering van deze onderdelen.  Klachten over de levertijd worden derhalve niet in behandeling genomen, tenzij Witgoed Herstel Service hierin aantoonbaar tekortgeschoten is. 

 

Klachten met betrekking tot de kosten 

Witgoed Herstel Service maakt alleen gebruik van nieuwe onderdelen. Wij bestellen pas een onderdeel wanneer de klant daarmee akkoord gaat. De monteur zal bij de eerste afspraak de kosten van het vervangende onderdeel bespreken. Als de klant later meent het onderdeel elders goedkoper te zien, dan kan het Witgoed Herstel Service het verschil in kosten niet vergoeden. 

 

Artikel 11 Geschillen

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen. 

 

Artikel 12 Witgoed Partners

Als  Witgoed Herstel Service een reparatie verzoek niet zelf kan uitvoeren, zal er een partnerbedrijf contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. De klant dient altijd contact op te nemen met de desbetreffende bedrijf die de reparatie hebben uitgevoerd voor als ze vragen hebben. Wij staan niet garant voor de werkzaamheden van een partnerbedrijf. Alle bovengenoemde voorwaarden zijn dan ook niet van toepassing wanneer er een partnerbedrijf is langs geweest. Op ieder afgegeven bon staat er welk partnerbedrijf is langs geweest en hoe zij contact kunnen opnemen.